Timikomp - Serwis

Odzyskiwanie i kasowanie danych

Odzyskiwanie i kasowanie danych / Rodzaje uszkodzeń, z jakimi mamy do czynienia

Istnieją dwie kategorie problemów związanych z twardymi dyskami. Określa się je jako software'owe (logiczne) lub hardware'owe (sprzętowe, techniczne, fizyczne). Do kategorii pierwszej zaliczamy wszelkie sytuacje utraty danych spowodowane przez tzw. błędy w sztuce, lub inne uszkodzenia nie wpływające na poprawność pracy urządzenia (nośnika) z danymi. Są to między innymi sytuacje takie jak: sformatowanie dysku, nieostrożne użycie programu f-disk lub innego repartycjonera, błędne zadziałaniu jakiegoś składnika używanego oprogramowania, czy atak wirusa komputerowego. To wyliczenie nie kończy oczywiście przyczyn tzw. "logicznych" problemów, ale oddaje ich istotę. Tego typu przypadki utraty danych są z natury w prawie 99% możliwe do odtworzenia (przy założeniu, że po ich wystąpieniu stopień Państwa ingerencji ograniczył się do powiadomienia wyspecjalizowanego serwisu).

Odrębnym przypadkiem są problemy uszkodzeń technicznych. Ich wystąpieniu towarzyszą zauważalne i często słyszalne objawy. Jeżeli nie słychać pracy dysku, nie można go wykryć przez BIOS komputera to najprawdopodobniej brak dostępu do danych spowodowany jest uszkodzeniem elektroniki dysku. Możliwość odzyskania danych przy takich uszkodzeniach można oszacować na 95%, ale uzależnione jest to często od powtarzalności modelu tego urządzenia.

Najtrudniejszymi są przypadki uszkodzeń mechanicznych dysku (np. po jego niefortunnym upadku), lub sploty wszystkich omówionych powyżej czynników. Te pierwsze rozpoznacie Państwo po charakterystycznych odgłosach drapania i zgrzytania dochodzących z dysku twardego. To sygnał, aby nie podejmować już żadnych prób obejścia problemu na własną rękę. I tak się nie uda. Jedynym wyjściem jest oddanie takiego napędu specjalistom. W takich przypadkach istnieje możliwość odzyskania danych w ok. 3/4 przypadków, ale wiąże się to z bardzo poważnymi kosztami, które uzależnione są przede wszystkim od rodzaju uszkodzenia. Przypadki powiązania różnych czynników destrukcyjnych wpływających na dysk twardy (np. po kataklizmach, pożarach itp.) to ekstremalne wyjątki. Nie odżegnujemy się od prób dotarcia do danych, lecz tak jak w poprzednim przypadku są to interwencje na wyjątkowych zasadach.