Timikomp - Serwis

Odzyskiwanie i kasowanie danych

Odzyskiwanie i kasowanie danych / Zminimalizuj możliwość wystąpienia awarii

 • Zabezpiecz swój sprzęt, na którym przechowujesz istotne dla ciebie dane, przed dostępem osób niepowołanych.
 • Podstawowym sposobem zabezpieczenia przed dostępem osób niepowołanych do Twojego sprzętu jest zakładanie haseł. Konieczne jest przynajmniej hasło dostępu do BIOS-u komputera, ale można także zablokować hasłem dostęp do systemu operacyjnego. Nikt niepowołany nie powinien mieć dostępu do Twoich danych. Zadbaj o bezpieczeństwo twoich danych.
 • Sieć elektryczna może być źródłem różnego rodzaju niepożądanych zdarzeń - skoki napięcia, zakłócenia (np. w wyniku zjawisk atmosferycznych jak burze). Jakość zasilania ma niebagatelne znaczenie dla działania sprzętu komputerowego i bezpieczeństwa danych przechowywanych na dyskach. Utracone w ten sposób dane prawdopodobnie będzie można odzyskać, ale taka procedura zawsze jest pracochłonna pociąga za sobą koszty. Podłączenie komputera do sieci elektrycznej za pośrednictwem przedłużacza z filtrem i własnym bezpiecznikiem może zabezpieczyć twoje dane oraz ochronić twój komputer. Listwa taka może ochronić nasz sprzęt przed nieoczekiwaną awarią. Dużo lepszym, lecz oczywiście kosztowniejszym rozwiązaniem jest UPS, czyli urządzenie podtrzymujące napięcie. Pozwala ono na kontynuowanie pracy w przypadku zaniku napięcia w sieci energetycznej. Czas podtrzymania nie jest długi, wystarcza jednakże z powodzeniem na zapisanie efektów naszej pracy.
 • Odradzamy osobom nie mającym odpowiedniej, fachowej wiedzy własnoręczną naprawę lub rozbudowę sprzętu komputerowego. Podobnie aktualizacja biosu powinna być przeprowadzana przez osobę kompetentną i tylko wówczas, gdy zaistnieje taka konieczność. Nie polecamy samokształcenia w dziedzinie elektroniki na własnym sprzęcie komputerowym. Taka lekcja może być kosztowna.
 • Warto pamiętać również o zasadności archiwizacji danych. Ten prosty sposób pozwoli nam uchronić się przed utratą zgromadzonych plików. Zawsze wykonuj kopie zapasowe (back-up) ważnych dla Ciebie danych na inne nośniki pamięci za każdym razem, gdy modyfikujesz swoje dane. Dywersyfikacja nośników pamięci, na których przechowujesz dane pozwoli w przypadku ich utraty na minimalizację strat i ewentualnych kosztów ich odzyskania. Na rynku dostępnych jest wiele różnorodnych urządzeń oferujących możliwość składowania danych. Dobrze jest wyrobić sobie nawyk jak najczęstszej archiwizacji, najlepiej codziennej. W razie awarii, bowiem stracimy jedynie dane z jednego dnia pracy.
 • Duży udział w przyczynach utraty danych mają uszkodzenia wywołane przez wirusy. Ich głównym źródłem stał się internet, jako globalne medium wymiany informacji. Nie można jednak bagatelizować również innych dróg ich rozprzestrzeniania się. Przykładem może być nielicencjonowane oprogramowanie. Nie otwieraj plików i nie używaj programów i pochodzących z niewiadomego źródła (zwłaszcza z Internetu!). Wirusy są wszędzie.
 • Zainstaluj na swoim komputerze program antywirusowy ze skanerem. Regularnie aktualizuj bazy wirusów programów antywirusowych. Warto zdywersyfikować dostawców oprogramowania antywirusowego i używać kilku aktualnych programów antywirusowych różnych autorów. Daje to większe prawdopodobieństwo wykrycia wirusa.
 • Nie przechowuj na dysku komputera oprogramowania i plików, z których nie korzystasz. Im mniej miejsca na dysku ma Twój komputer, tym wolniej pracuje, a dysk się szybciej ulega zużyciu.
 • Nie instaluj oprogramowania, którego nie planujesz systematycznie używać. Jego deinstalacja nigdy nie jest 100%-owa, na dysku twardym zawsze pozostają "śmieci" po jego deinstalacji. Nie usuwaj programów przez naciśnięcie klawisza "delete", ale poprzez właściwe do tego narzędzia systemu operacyjnego.
 • Defragmentuj dyski regularnie. Dostęp do niedefragmentowanych danych jest dłuższy, a oprócz tego dysk zbyt intensywnie pracuje, co skraca jego trwałość. W przypadku awarii łatwiej jest odzyskać dane, gdy były one wcześniej defragmentowane.
 • Zalecamy stosowanie zasady fizycznego oddzielania od siebie miejsca przechowywania systemu operacyjnego oraz danych. Zainstaluj w swoim komputerze dwa dyski twarde (tj.: dyski fizyczne - a nie jeden podzielony logicznie na 2 partycje). Na jednym z nich zainstaluj system operacyjny i aplikacje, a na drugim przechowuj dane i dokumenty. Zwiększa to ich bezpieczeństwo przechowywania.
 • Jeżeli dysk Twojego komputera jest udostępniany w sieci, zabezpiecz maksymalnie swoje dane różnymi hasłami dostępowymi przed nieautoryzowanym dostępem. Odłączaj dysk natychmiast, gdy przestanie istnieć potrzeba jego udostępnienia.
 • Zachowaj szczególną ostrożność przed skorzystaniem z jakiegokolwiek programu diagnostycznego lub innego tego typu narzędzia. Oprogramowanie to może zmienić strukturę najważniejszych plików i tym samym może przyczynić się do utraty danych.
 • Zawsze korzystaj z komendy "cofnij" (UNDO), gdy używasz jakiegokolwiek oprogramowania narzędziowego. Umożliwi to przywrócenie oryginalnej struktury plików, jeśli narzędzie, którego użyłeś nie było w stanie usunąć problemu.
 • Komputery zwykle zajmują miejsce w ciągach komunikacyjnych lub pod biurkami, gdzie często są ofiarami przypadkowych kopnięć czy uderzeń. Należy pamiętać o tym, że drgania, jakim poddawany jest pracujący dysk twardy, mogą wywołać nieodwracalne uszkodzenia fizyczne powierzchni talerzy.